Kledning på murhus

Her har vi lagt kleding på et murhus. Bilder viser før og etter renoveringen.

 

 Murhus

 

 Hus_med_kledning