Service-avdelingen

Me kan tilby diverse tenester, alt etter behov.

Sjå også under Bygg & Anlegg.

 

  • Maling av hus
  • Transport av sand og jord
  • Rom for utleige, fullt utstyrt leilighet for inntil 4 pers. Se bilder
  • Vaktmestertenester -  vedlikehald, reparasjonar, ettersyn m.m.
  • Brøyting og rydding av snø
  • Båtar – transport, vask, polering, bunnsmøring, mindre reparasjonar osv.
  • Utleige av batteriladar, kompressor, avfallscontainer ved rehabilitering.
  • Utleige av byggestillas
  • Møterom med video-konferanse utstyr for inntil 12 personer, og med full utstyrt kjøkken
  • Sal av oljeklær, støvlar, kloggar, hanskar, knivar og diverse rekvisita til bil og båt.
Service-avdelingen